RODO

RODO ARVEEL EKO

 

RODO ARVEEL

 

Arveel EKO Sp. z o.o. 32-852 Dębno, Wola Dębińska 326
Biuro: ul. Przy Rondzie 4, Brzesko

Informacja dla klientów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w imieniu administratora Arveel EKO Sp. z o.o. Wola Dębińska 326, 32-852 Dębno 

Wola Dębińska 326, NIP 8692004299, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i są przetwarzane.

1. Administratorem danych osobowych administratora Arveel EKO Sp. z o.o. 32-852 Dębno, Wola Dębińska 326, mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon (+48) 799 799 601.

2. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z zawartą umową.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

- zawarcia, wykonania i kontynuacji umowy kupna sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,

- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, faktur korygujących, noty lub rachunku i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji,

- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
- weryfikacja wiarygodności płatniczej.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz realizacji zawartych umów w celach marketingowych dla produktów i usług firmy Arveel EKO Sp. z o.o.

5. W celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych firmy Arveel EKO Sp. z o.o. do sprawniejszego zarządzania danymi.

6. Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy.

7. Dane osobowe przechowywane będą tak długo jak będzie to niezbędne do wykonywania umowy łączącej Państwa z Arveel EKO Sp. z o.o., a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnień roszczeń, jakie może ponosić Arveel EKO Sp. z o.o.
i jakie mogą być ponoszone przez Arveel EKO Sp. z .o.o.

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.

10. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi zostanie zawarta umowa powierzania, przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 ust. 3 RODO.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych.

Arveel Sp. z o.o. 32-863 Tymowa 292
Biuro: ul. Przy Rondzie 4, Brzesko

Informacja dla klientów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w imieniu administratora Arveel Sp. z o.o. 32-863 Tymowa,

Tymowa 292, NIP 869 200 31 30, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i są przetwarzane.

Administratorem danych osobowych administratora Arveel Sp. z o.o. 32-863 Tymowa, Tymowa 292, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon (+48) 507 507 422.

1. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z zawartą umową.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

- zawarcia, wykonania i kontynuacji umowy kupna sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,

- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, faktur korygujących, noty lub rachunku i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji,

- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

- weryfikacja wiarygodności płatniczej.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz realizacji zawartych umów w celach marketingowych dla produktów i usług firmy Arveel Sp. z o.o.

5. W celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych firmy Arveel Sp. z o.o. do sprawniejszego zarządzania danymi.

6. Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy.

7. Dane osobowe przechowywane będą tak długo jak będzie to niezbędne do wykonywania umowy łączącej Państwa z Arveel Sp. z o.o. , a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnień roszczeń, jakie może ponosić Arveel Sp. z o.o.

i jakie mogą być ponoszone przez Arveel Sp. z o.o.
8. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

9. Padanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.

10. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 ust. 3 RODO.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych.